ASYANIN KANDİLLERİ (Yesevi, Farabi, İbni Sina, Buhari, Hacib, Kaşgarlı, Harezmi, Uluğ Bey, Biruni, Nevai, Ali Kuşçu, Meragi, Fuzuli…)

Hoca Ahmet Yesevi “Orta Asya Göklerinde Bir Yıldız”
Farabi “Maveraünnehir’de Felsefe Dersleri”
İbn-i Sina “Tıbbın Hükümdarı”
İmam Buhari “Hadisçilerin Efendisi”
Yusuf Has Hacib “Özü gitti insanın, adı kaldı bak”
Kaşgarlı Mahmut “Türk Dilinin Taçsız Hükümdarı”
Musa El Harezmi “Bilgelik Evinin Sultanı”
Uluğ Bey “Tahtta Oturan Alim”
El Biruni “Evrensel Bir Deha”
Ali Şir Nevai “Bir Dile Adını Veren Şair”
Ali Kuşçu “Büyük Alim, Şerefli Oğul”
Abdülkadir El Meragi “Büyük Hoca”
Fuzuli “Aşk imiş her ne var alemde”

https://derinmillet2023.files.wordpress.com/2013/07/asyanin-kandilleri.jpg

(VİDEO BELGESEL)

Okumaya devam et ASYANIN KANDİLLERİ (Yesevi, Farabi, İbni Sina, Buhari, Hacib, Kaşgarlı, Harezmi, Uluğ Bey, Biruni, Nevai, Ali Kuşçu, Meragi, Fuzuli…)”