İNSAN HAKLARI SADECE TAM İNSANLAR İÇİNDİR!

bu görüş humanizm, insan hakları, evrim inancı, singularity gibi inançların altında yatan felsefi paradigmadır.

evrim inancına göre insanlar sürekli evrim halindedir ve tüm insanlar evrimsel olarak eşit değildir. fakat bu durum insanlıkça eleştirileceğinden genellikle dillendirilmez!

böylelikle mevcut insanlar arasında gelişim, evrimleşim, sosyalleşim bakımından hiyerarşi oluşur. fakat en önemlisi güçlü olanın daha çok hak sahibi olacağını kabul etmesidir.

zira zaten şu anki insan bile sözde maymunlarla ayrışma sürecinde, maymundan daha güçlü olduğu için ‘yönetme hakkı’ elde etmiştir.

bu durumda tüm insanlar eşit olmadığı için sadece tam insanların hakkı vardır. geri kalan tam evrimleşememiş kısım ise güçlü olmadığı için yalnızca güçlüler tarafından yönetilmelidir.

bu gavurlara sorsan en hümanist, en insancıl, insan haklarını en çok savunanlar onlardır. ama insan hakları derken, sizi tam insan kabul etmediklerini söylemezler!

yani insan hakları vardır ama sizin gibi güya evrimini henüz tamamlamamış yarım insanlar için değil, sözde tam insan olan kendileri için geçerlidir!

Continue reading İNSAN HAKLARI SADECE TAM İNSANLAR İÇİNDİR!

Reklamlar