ASYANIN KANDİLLERİ (Yesevi, Farabi, İbni Sina, Buhari, Hacib, Kaşgarlı, Harezmi, Uluğ Bey, Biruni, Nevai, Ali Kuşçu, Meragi, Fuzuli…)

Hoca Ahmet Yesevi “Orta Asya Göklerinde Bir Yıldız”
Farabi “Maveraünnehir’de Felsefe Dersleri”
İbn-i Sina “Tıbbın Hükümdarı”
İmam Buhari “Hadisçilerin Efendisi”
Yusuf Has Hacib “Özü gitti insanın, adı kaldı bak”
Kaşgarlı Mahmut “Türk Dilinin Taçsız Hükümdarı”
Musa El Harezmi “Bilgelik Evinin Sultanı”
Uluğ Bey “Tahtta Oturan Alim”
El Biruni “Evrensel Bir Deha”
Ali Şir Nevai “Bir Dile Adını Veren Şair”
Ali Kuşçu “Büyük Alim, Şerefli Oğul”
Abdülkadir El Meragi “Büyük Hoca”
Fuzuli “Aşk imiş her ne var alemde”

https://derinmillet2023.files.wordpress.com/2013/07/asyanin-kandilleri.jpg

(VİDEO BELGESEL)

Okumaya devam et ASYANIN KANDİLLERİ (Yesevi, Farabi, İbni Sina, Buhari, Hacib, Kaşgarlı, Harezmi, Uluğ Bey, Biruni, Nevai, Ali Kuşçu, Meragi, Fuzuli…)”

Reklamlar

FARABİ (Türk Filozof, İslam Alimi, Tıpçı, Matematikçi, Astronom, Bestekar, Müzik Kuramcısı, Kadı, İlk Ansiklopedici…)

870 yılında, Maveraünnehir’in Vesic köyünde bir çocuk dünyaya geldi.

Kelimelerin kifayetsiz kaldığı yerde, aşkın ve cümle duyguların dili olan müziğe sığınan, bir bozkır misaliydi o. Duyguların ezgiye dönüşürken oluşturduğu ahengi sevdi, ritmi, coşkuyu ve hüznü sevdi.

İşte bu yüzden, asıl uğraşı felesefe olmasına rağmen, işitilir işitilmez kaybolan ve anısından başka bir şey kalmayan seslerle de uğraştı.

***

Sadece 9-10 yılını doğduğu köyde geçirmişti. Bundan sonraki yaşamı, Bağdat’tan Şam’a bütün ilim merkezlerini dolaşmakla, şehirden şehire göç etmekle geçecekti.

Düşünceleriyle insanların ufkunu açarken, müziğiyle ruhları doyuran bu efsanevi isim, Ebu Nasır Mehmet bin Tarhan bin Uzlu el Farabi‘den başkası değildi.

https://derinmillet2023.files.wordpress.com/2013/07/farabi.jpg

(VİDEO BELGESEL)

Okumaya devam et FARABİ (Türk Filozof, İslam Alimi, Tıpçı, Matematikçi, Astronom, Bestekar, Müzik Kuramcısı, Kadı, İlk Ansiklopedici…)”