ÇİLEDEN İYİSİNİ ARAMA!

İnsan meşakkat, imtihan ve çileyle içli dışlı bir halde yaratıldı. (Beled/4)

Biraz korku, biraz açlık, can ve mal noksanlığıyla denendi. (Bakara/155)

O halde o her arzusuna erebileceğini mi sandı? (Necm/24)

Ahiret de Allah’ındır, dünya da! (Necm/25)

Öyleyse çileden iyisini arama!

 

(kaynak: dünya sözlük)

Reklamlar